1
2
3

Može li poslodavac sprečiti roditelje da učestvuju u važnom događaju vezanom za njihovo dete?

DaA
NeB
Sledeći video
Ne. Poslodavac mora omogućiti razumnu količinu plaćenog slobodnog vremena za lične potrebe. Ovo podrazumeva odsustvo s posla zbog porodičnih razloga, bolesti ili nezgode, ako nije moguće rešiti ove problem nakon radnog vremena.
1
2
3

Da li je neophodno prihvatiti telefonske pozive rukovodioca nakon radnog vremena?

DaA
NeB
Sledeći video
Ne. Zaposlenik je dužan da izvršava radne obaveze tokom radnog vremena. Zaposlenik ne mora biti dostupan i obavljati radne zadatke nakon radnog vremena.
1
2
3

Da li je uredu pitati o deci (imate li dece) tokom razgovora za posao?

DaA
NeB
Sledeći video
Ne. Poslodavcu je zabranjeno postavljati pitanja u vezi trudnoće, porođaja, roditeljstva i ispunjavanja porodičnih obaveza. Tokom intervjua prije potpisivanja ugovora ili tokom priprema za potpisivanje ugovora o radu, nije dozvoljeno tražiti informacije koje se tiču privatnog života podnosioca zahteva ili koje nisu povezane sa podobnošću kandidata za to radno mesto. Pitanja o bračnom statusu, deci i porodičnim obavezama su nedopustiva.
1
2
3

Može li roditelj, ako je neophodno, povesti dete na radni sastanak?

DaA
NeB
Sledeći video
Da. Ako nije moguće odvesti ga u obdanište, dozvoljeno je da roditelj dovede dete u kancelariju. Zabraniti ovo se može smatrati uznemiravanjem. Uznemiravanje je neželjeno ili neprijatno, opetovano, ponašanje koje stvara nedostojanstvenu, agresivnu, uvredljivu ili neprijateljsku atmosferu, a zasnovanu na rodu, polu, rasi, boji kože, nacionalnosti, verskim uverenjima, ubeđenjima, godinama starosti, invaliditetu ili seksualnim sklonostima. Uznemiravanje je oblik diskriminacije.
1
2
3

Da li su članovi porodice dužni da brinu o odraslom članu uže porodice?

DaA
NeB
Sledeći video
Ne. Ako odrasla osoba nije sposobna da se brine o sebi, bliski srodnici (roditelji, deca, bake i deke ili unuci) dužni su da toj osobi pruže finansijsku podršku. Obavezu finansijske podrške za roditelje ili bake i deke treba razlikovati od pružanja lične nege tokom radnog vremena. Visinu pomoći određuje opština koja je dužna da pomogne dotičnoj osobi.
1
2
3

Da li se fleksibilna organizacija rada mnogo razlikuje od obične organizacije rada?

DaA
NeB
Sledeći video
Da. Ako je uobičajeno redovno radno vreme u određene sate od ponedeljka do petka, radno vreme u fleksibilnoj organizaciji rada je skraćeno radno vreme ili se radi u neubičajene sate (uveče, noću i vikendom). Rad u smenama se takođe smatra neubičajenim (na osnovu evidencije ukupnog radnog vremena).
1
2
3

Može li se tražiti pomoć od poslodavca ili opštine i pored podrške porodice i prijatelja?

DaA
NeB
Sledeći video
Da. Zaposlenik bi trebalo da obavesti poslodavca o svojim potrebama u pogledu ravnoteže između posla i privatnog života i da objasni svoje potrebe za ravnotežom između posla i privatnog života. Pomoć je takođe dostupna od lokalne opštine ili škole.
1
2
3

Treba li zaposlenik razgovarati o svojim potrebama s poslodavcem?

DaA
NeB
Sledeći video
Da. Zaposlenik mora obavestiti poslodavca o potrebama i problemima koji se tiču ravnoteže između posla i privatnog života i da objasni svoju potrebu za ravnotežom između posla i privatnog života. Nakon toga, poslodavac je dužan da, u razumnim okvirima, uzme u obzir potrebe zaposlenog.
1
2
3

Može li poslodavac ponuditi fleksibilno radno vrijeme?

DaA
NeB
Sledeći video
Da. Tako što će promovisati ravnopravnost žena i muškaraca. Poslodavac je odgovoran za uslove rada koji će odgovorarati i ženama i muškarcima i za ravnotežu posla i porodičnog života, a kad je reč o potrebama zaposlenih.
1
2
3

Može li vulnerabilna osoba biti angažovana na poslu koji odgovara njegovim/njenim sposobnostima?

DaA
NeB
Sledeći video
Da. Osoba sa posebnim potrebama može da ima opciju zaposlenja. Ako je toj osobi potrebno da joj se prilagodi radnom mesto, poslodavac mora da obezbedi te prilagodbe, u razumnoj meri. Institucije socijalne službe takođe igraju ulogu u prilagodbi i obezbeđivanju resursa.
1
2
3

Mora li poslodavac zaposleniku obezbediti odgovarajuće alate, ako su zaposleniku potrebni zbog njegovih posebnih potreba ili fleksibilnu organizaciju rada?

DaA
NeB
Sledeći video
Da. Kada se radi o posebnim potrebama zaposlenog ili o potrebi fleksibilne organizacije rada, poslodavac mora zaposlenom obezbediti potrebnu radnu opremu i uslove.
1
2
3

Da li bi samo majka trebalo da je kod kuće sa bolesnim detetom?

DaA
NeB
Sledeći video
Ne. Iako su roditelji odgovorni za organizaciju brige o bolesnom detetu, to ne znači da se samo majka ili otac moraju brinuti o bolesnom detetu kod kuće. Na osnovu potvrde o odsustvu negovatelja, neko drugi može negovati ili brinuti se o detetu, poput rođaka ili poznanika, koji mogu ostati da se brinu o bolesnom detetu.
1
2
3

Da li roditelj i njegov/njen partner imaju pravo na svoj hobi?

DaA
NeB
Sledeći video
Da. Roditelji su osobe sa individualnim potrebama. Sposobnost uzimanja u obzir ličnih potreba je važna. Ako jedan roditelj posvećuje svoje vreme samo poslu i porodici, ostavljajući lične potrebe po strani, to može imati štetne posledice po mentalno i fizičko zdravlje tog roditelja.
1
2
3

Može li zaposlenik dobiti dopust za negovatelja?

DaA
NeB
Sledeći video
Da. Zaposlenik koji značajno neguje ili izdržava osobu kojoj je zbog ozbiljnih zdravstvenih problema potrebna pomoć naziva se njegovatelj. Negovatelj može da koristi potvrdu o nesposobnosti za rad ili potvrdu o odsustvu negovatelja da bi ispunio svoju obavezu.
1
2
3

Da li je lokalna samouprava obavezna da pruža kućnu uslugu onima kojima je potrebna pomoć u svakodnevnim aktivnostima?

DAA
NEB
Sledeći video
Da. Kućna usluga je dizajnirana za ljude kojima je potrebna pomoć. Njima se može pomoći, na primer, prikupljanjem vode ili drva za ogrev, pripremanjem hrane, čišćenjem ili pranjem. Usluga takođe uključuje pomoć izvan kuće ukoliko je to potrebno da bi osoba mogla da se nosi sa svakodnevnim obavezama. Tu spada nabavka ili odvođenje osobe na pregled kod doktora.

Ako dete nastupa na priredbi u obdaništu

01

Rad kod kuće je takođe posao

02

Planirate li još dece?

03

Rođenje deteta je uobičajeni način života

04

Raditi drugačije

05

Da li sam uvek dobar(a) u svemu?

06

Raspored i mašina za pranje veša

07

Dečja soba

08

Nova vremena

09

Važno je znati kako da se odmarate

10

Baka

11

Pravo na dopust

12

Plata i bonus

13

Harmonija

14

ЖИВОТ ЈЕ РАД ЈЕ ЖИВОТ

15

Живот је рад је живот

16
Pogledajte kompletnu listu instruktivnih videa

Kratki filmovi

Ako dete nastupa na priredbi u obdaništu

01

Rad kod kuće je takođe posao

02

Planirate li još dece?

03

Rođenje deteta je uobičajeni način života

04

Raditi drugačije

05

Da li sam uvek dobar(a) u svemu?

06

Raspored i mašina za pranje veša

07

Dečja soba

08

Nova vremena

09

Važno je znati kako da se odmarate

10

Baka

11

Pravo na dopust

12

Plata i bonus

13

Harmonija

14

ЖИВОТ ЈЕ РАД ЈЕ ЖИВОТ

15

Duži video zapisi

Живот је рад је живот

16