O NAMA

Projekat „Povećanje rodne ravnopravnosti kroz povećanje ravnoteže između posla i privatnog života“ (Towards gender equality through increased capabilities for work-life balance, WoBaCa) koordinira Kancelarija poverenika za rodnu ravnopravnost i jednak tretman u Estoniji. Projekat sufinansira Evropska komisija.

Cilj projekta je promocija rodne ravnopravnosti i povećanje sposobnosti žena i muškaraca da uravnoteže posao i privatni život kroz razvijanje niza inovativnih i interaktivnih alata. Takvi alati pomažu u povećanju jednakosti kroz unapređenje svakodnevnih praktičnih veština, promenu stavova i smanjenje rodnih stereotipa.

Jedan od takvih inovativnih alata je strateška igra za učenje, koja postoji u obliku fizičke društvene igre i digitalne igre. Igra se zasniva na analizi aspekata koji ometaju ravnotežu između posla i privatnog života Poverenika, kao i analizi praksi koje negativno utiče na takvu ravnotežu. Igra za učenje je dizajnirana za upotrebu u školama, na radnim mestima i za širu javnost. Igra za učenje koristi se paralelno sa nizom kratkih filmova. Film je producirao Kuukulgur Film.

Projekat takođe jednostavnim jezikom daje smernice za ravnotežu između poslovnog i privatnog života za ljude sa porodičnim obavezama, njihove saradnike, rukovodstvo organizacije ili preduzeća, lokalnu samoupravu, obrazovne institucije, kreatore politike, radnike i zaposlene.
Projekat se sprovodi u saradnji sa nemačkim gradom Hajdelbergom i srpskim poverenikom za ravnopravnost, koji pruža dragocene povratne informacije o korišćenju alata stvorenih projektom na nacionalnom i opštinskom nivou.
Treći partner projekta je Estonian Business School, čija je uloga sprovođenje metodologija i istraživanja zasnovanih na naukama o ponašanju.

Republika Srbija je učestvovala u istraživanju „Treća anketa o kvalitetu života u Evropi“, koje je upoređivalo ravnotežu između poslovnog i privatnog života na zapadnom Balkanu. Istraživanje je pokazalo da Srbija ima najveći procenat radnika koji nemaju ravnotežu između posla i privatnog života. Ovo se objašnjava organizacijom posla i nefleksibilnim radnim vremenom. Žene rade više neplaćenih poslova od muškaraca, a to se odražava u ravnoteži između posla i privatnog života.

Grad Hajdelberg ima uzorne prakse koje osiguravaju rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou. Dana 29. marta 2007. godine gradsko veće Hajdelberga potpisalo je Povelju Evropske unije o ravnopravnosti: „Povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca u lokalnom životu” (“The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life”). Hajdelberg je postao prvi grad u Baden-Virtembergu i drugi grad u Nemačkoj sa više od 100.000 stanovnika koji je zvanično odobrio i primenio povelju. Hajdelberg je takođe bio prvi grad u Nemačkoj koji je predstavio drugi Akcioni plan za jednakost (EqualityActionPlan). Plan se zasniva na jasno strukturiranom okviru čiji je cilj procena razvojnog procesa atraktivne i rodno osetljive opštine. Grad Hajdelberg ima iskustvo rada sa studentima na pitanjima ravnoteže između poslovnog i privatnog života, čineći njihovo iskustvo neprocenjivim u sprovođenju projekta.
Projekat traje dve godine: od 17. februara 2020. do 16. februara 2022.

 

Pogledaj više: