1
2
3

Kas tööintervjuul võib küsida laste(saamise) kohta?

JahA
EiB
Ei. Tööandjal on keelatud küsida andmeid raseduse, sünnitamise, lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmise kohta. Ka lepingueelsetel läbirääkimistel või töölepingu sõlmimist muul viisil ette valmistades ei või nõuda tööle soovijalt andmeid, mis puudutavad ebaproportsionaalselt tööle soovija eraelu või mis ei ole seotud sobivusega pakutavale töökohale. Selliste küsimuste hulka loetakse muu hulgas küsimused kandidaadi perekonnaseisu, laste olemasolu ja perekondlike kohustuste kohta.
03

Kas on plaanis veel lapsi saada?

Töö- ja pereelu ühildamise
juhend

04
Järgmine video
Vaata tervet õpifilmide nimekirja

Lühifilmid

Kui lapsel on lasteaias esinemine…

01

Kodune töö on ka töö

02

Kas on plaanis veel lapsi saada?

03

Laps on normaalsus

04

Teistmoodi töötamine

05

Saan kõigega ideaalselt hakkama…?

06

Graafik ja pesumasin

07

Lastetuba

08

Uued ajad

09

Puhata peab oskama

10

Vanaema

11

Õigus võtta puhkust

12

Palk ja preemia

13

Harmoonia

14

Elu on töö on elu

15

Elu on töö on elu

16