1
2
3

Kas abivajadusega inimene saab teha jõukohast tööd?

JahA
EiB
Jah. Inimese vanusest või puudest tingitud erivajadus ei välista tema töötamist. Kui inimene vajab töökoha kohandamist, tuleb tööandjal seda mõislikul määral teha. Kohanduste ja abivahendite muretsemise on roll ka sotsiaalhoolekande asutustel.
10

Puhata peab oskama

Töö- ja pereelu ühildamise
juhend

11
Järgmine video
Vaata tervet õpifilmide nimekirja

Lühifilmid

Kui lapsel on lasteaias esinemine…

01

Kodune töö on ka töö

02

Kas on plaanis veel lapsi saada?

03

Laps on normaalsus

04

Teistmoodi töötamine

05

Saan kõigega ideaalselt hakkama…?

06

Graafik ja pesumasin

07

Lastetuba

08

Uued ajad

09

Puhata peab oskama

10

Vanaema

11

Õigus võtta puhkust

12

Palk ja preemia

13

Harmoonia

14

Elu on töö on elu

15

Elu on töö on elu

16