1
2
3

Kas tööandja võib vanemal keelata töötajal lapsega seotud olulistel üritustel osalemast?

JahA
EiB
Ei. Tööandjal on kohustus anda tasustatavat vaba aega mõistlikus ulatuses isiklike asjade ajamiseks sh olla töölt eemal perekondlikul, haiguse või õnnetusjuhtumiga seotud põhjusel, kui neid toimetusi ei saa teha väljaspool tööaega.
01

Kui lapsel on lasteaias esinemine…

Miniseriaalist on valminud lühendatud versioon, et näitlikustada töö ja pereelu ühitamise murekohti ning lahendusvõimalusi. Lühiversioon sobib näiteks koolides või töökohtadel näitamiseks.

Töö- ja pereelu ühildamise
juhend

02
Järgmine video
Vaata tervet õpifilmide nimekirja

Lühifilmid

Kui lapsel on lasteaias esinemine…

01

Kodune töö on ka töö

02

Kas on plaanis veel lapsi saada?

03

Laps on normaalsus

04

Teistmoodi töötamine

05

Saan kõigega ideaalselt hakkama…?

06

Graafik ja pesumasin

07

Lastetuba

08

Uued ajad

09

Puhata peab oskama

10

Vanaema

11

Õigus võtta puhkust

12

Palk ja preemia

13

Harmoonia

14

Elu on töö on elu

15

Elu on töö on elu

16