1
2
3

Kas töötajal on võimalik saada hooldaja puhkust?

JahA
EiB
Jah. Töötajat, kes hooldab või toetab märkimisväärset hooldamist või tõsise terviseprobleemi tõttu tuge vajavat isikut, nimetatakse hooldajaks. Hooldajal on võimalik hoolduskohustuse täitmiseks kasutada töövõimetuslehte ehk hoolduslehte.
14

Harmoonia

Töö- ja pereelu ühildamise
juhend

15
Järgmine video
Vaata tervet õpifilmide nimekirja

Lühifilmid

Kui lapsel on lasteaias esinemine…

01

Kodune töö on ka töö

02

Kas on plaanis veel lapsi saada?

03

Laps on normaalsus

04

Teistmoodi töötamine

05

Saan kõigega ideaalselt hakkama…?

06

Graafik ja pesumasin

07

Lastetuba

08

Uued ajad

09

Puhata peab oskama

10

Vanaema

11

Õigus võtta puhkust

12

Palk ja preemia

13

Harmoonia

14

Elu on töö on elu

15

Elu on töö on elu

16